Η αρμόδια επιστημονική ομάδα του Πατριωτικού Μετώπου, επεξεργάζεται το σχέδιο εισήγησης για την Διπλωματία και την Άμυνα της χώρας. Οι βασικές γραμμές πάνω στις οποίες κινείται το σχέδιο εισήγησης είναι: